2% PARAMA

Kviečiame visus geros valios žmones prisidėti pire futbolo klubo „Ataka“ vykdomos kilnios socialinės misijos ir paremti tuos vaikus, kurių tėvai ar globėjai neturi pakankamai finansinių galimybių apmokėti už vaikų treniruotes, aprangas, inventorių ar susimokėti už kitas paslaugas.

Jūsų parama bus panaudojama tikslingai, o kad užtikrintume sklaidrumą, pateiksime visų išlaidų detalią ataskaitą internetiniame puslapyje.

Kaip skirti 2% vaikams?

Užpildykite prašymo FR0512 formą ir pateikite Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) iki 2019 m. gegužės 1d.:

1) Elektroniniu būdu. Elektroninio deklaravimo sistemoje

2) Nuneškite į VMI. Įdėkite prašymą į voką, užklijuokite ir nuneškite.

3) Paštu. Įdėkite prašymą į voką, užklijuokite ir išsiųskite paštu adresu: Deklaracijų tvarkymo skyrius, Neravų g. 8, 66257, Druskininkai.

Atsisiųskite FR0512 formą čia

Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai).

Paramos teikėjas turi teisę pakeisti sprendimą dėl paramos laikotarpio ar paramos gavėjo; tuo tikslu pateikiama patikslinta FR0512 forma 03 versija.

Rekvizitai:

VšĮ Futbolo klubas „Ataka“

Gavėjo indentifikavimo numeris (įmonės kodas): 304280912

Atsisk. Sąsk.: LT707044060008100084

Prašymą teikiančio asmens tapatybei nustatyti prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikiantis ar paštu jį siunčiantis gyventojas (jo atstovas) kartu su prašymu turi pateikti:

1. savo asmens tapatybės dokumentą, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia pats gyventojas;
2. savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia gyventojo atstovas;
3. notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai atstovas gyventojo prašymą siunčia paštu.