1,2% PARAMA

Kviečiame visus geros valios žmones prisidėti pire futbolo klubo „Ataka“ vykdomos kilnios socialinės misijos ir paremti tuos vaikus, kurių tėvai ar globėjai neturi pakankamai finansinių galimybių apmokėti už vaikų treniruotes, aprangas, inventorių ar susimokėti už kitas paslaugas.

Jūsų parama bus panaudojama tikslingai, o kad užtikrintume sklaidrumą, pateiksime visų išlaidų detalią ataskaitą internetiniame puslapyje.

Kaip skirti 1,2% vaikams?

Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, už kurį nuo gautų pajamų norite skirti (pradėti skirti) dalį sumokėto pajamų mokesčio, bet ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos, užpildykite prašymo FR0512 (4 versija) formą ir pateikite Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) vienu iš šių būdų:

1) Elektroniniu būdu. Elektroninio deklaravimo sistemoje

2) Nuneškite į VMI. Įdėkite prašymą į voką, užklijuokite ir nuneškite.

3) Paštu. Įdėkite prašymą į voką, užklijuokite ir išsiųskite paštu adresu: VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrius, Neravų g. 8, 66257, Druskininkai.

Atsisiųskite FR0512 (4 versija) formą čia

Prašymą teikiančio asmens tapatybei nustatyti prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikiantis ar paštu jį siunčiantis gyventojas (jo atstovas) kartu su prašymu turi pateikti:

1. savo asmens tapatybės dokumentą, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia pats gyventojas;
2. savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia gyventojo atstovas;
3. notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai atstovas gyventojo prašymą siunčia paštu.

Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai).

Paramos teikėjas turi teisę pakeisti sprendimą dėl paramos laikotarpio ar paramos gavėjo – tuo tikslu pateikiama naujai užpildyta FR0512 (4 versija) forma.

Rekvizitai:

VšĮ Futbolo klubas „Ataka“

Gavėjo indentifikavimo numeris (įmonės kodas): 304280912