SVARBU ŽINOTI

  1. Su kuo susisiekti jei man kyla klausimų?

Jei kyla klausimų, klauskite vieno iš trenerių. Jei treneris pats negalės padėti, tai nukreips pas atsakingą asmenį.

  1. Ką vaikas turi atsinešti į treniruotę?

Į treniruotę turi atsinešti futbolui žaisti pritaikytą avalynę.

  1. Kada / kuriuo metu vaikas turi atvykti į treniruotę?

Vaikas turi atvykti į treniruotę bent dešimt minučių anksčiau nei prasidės treniruotė, kad spėtų persirengti.

  1. Ar gali tėvai stebėti vaikų treniruotes?

Tėvams neleidžiama stebėti vaikų treniruotes.

  1. Kas susisieks su manimi, jei įvyks nelaimingas atsitikimas?

Įvykus betkokiam reikšmingam įvykiui, su jumis susisieks atsakingas treneris.

  1. Ar gali tėvai fotografuoti / filmuoti treniruotes?

Draudžiama filmuoti ir fotografuoti treniruotes.