Principai ir Vertybės

Ko reikia vaikams?

Geriausiai, greičiausiai ir mieliausiai vaikai mokosi žaisdami. Todėl mes mokome sportuoti ir ugdome vaikų charakterį, asmenines savybes pasitelkdami futbolo žaidimą. Ugdymo procese svarbų vaidmenį atlieka judrūs, komandiniai bei žingeidumą skatinantys žaidimai. Vaikų užimtumas yra vienas svarbiausių veiksnių, turinčių teigiamą poveikį vaiko socialinei integracijai ir raidai.

Pilnaverčiam vaikų gyvenimui svarbu tvirti socialiniai santykiai. Vaikams svarbus tėvų dėmesys, kad tėvai domėtųsi jų veikla, tačiau būtų supratingi ir nespaustų vaikų dėl rezultatų. Be dėmesio augantys vaikai kenčia nuo įvairių psichologinių sutrikimų, įtampos ir streso. Jų socialiniai įgūdžiai neduoda jiems tvirtos atramos gyvenime.

Svarbu ne tik sudaryti vaikams sąlygas lankyti užsiėmimus, bet ir parinkti klubą, kuriame dirba supratingi ir empatiški treneriai. Profesionalūs pedagogai rodo gerą asmeninį pavyzdį, nešaukia ant vaikų ir netraumuoja jų psichologiškai. Vaikams ypatingai reikalingos teigiamos emocijos – pagyrimai, paskatinimai, o ne kritika ir nuobaudos. Tai kelia vaiko savimotyvaciją ir pasiitikėjimą savimi.

Kaip mes ugdome vaikus?

Futbolo klubo veikla remiasi ilgalaikiais vaikų ugdymo tikslais. Iš trenerių reikalaujama ilgalaikiais tikslais paremto nuoseklaus darbo, gebėjimo pozityviai bendrauti su vaikais, mokėti sudominti vaikus futbolu: paskatininti geru žodžiu, parodyti užduotis savo pavyzdžiu, patarti kai vaikui kyla klausimų. Stengiamės parinkti treniruočių vietą arčiau namų, kad vaikai patys galėtų saugiai ateiti į treniruotes.

Skatiname vaikus žaisti ir gauti daug teigiamų emocijų. Mokome vaikus atsakomybės, konfliktinių situacijų valdymo, diegiame vaikams komandinio bendravimo įgūdžius. Džiaugiamės drauge su vaikais, kai jiems sekasi ir palaikome vaikus, kai nesiseka. Siekiame ugdyti vaikų pasitikėjimą savimi ir savarankiškumą, kad išaugtų gerais visuomenės nariais, net jei netaps profesionaliais futbolininkais.

Įprasta, kad sporto treneriai iš vaikų reikalauja rezultatų, tačiau neturi laiko vaikų asmeninėms problemoms. Tik maža dalis vaikų turi įgimtų talentų ar užsispyrimo siekti rezultatų. Vaikams svarbiausia yra pasitikėjimas, draugystė, žinojimas, kad jo nekritikuos ir nebars dėl klaidų. Todėl mums rezultatas yra nuoširdus ir draugiškas bendravimas, siekiame padėti vaikui jaustis reikalingu, svarbiu ir turinčiu draugų.

Vaikų futbolo įgūdžių formavimo tikslai

Skatinti vaikų motyvaciją žaisti, pamėgti futbolą.

Visapusiškai ugdyti vaikų futbolo įgūdžius.

Mokyti vaikus strategiškai mąstyti aikštėje.

Mokyti vaikus „matyti“ aikštę.

Išaiškinti vaikams, kad futbolas yra komandinis žaidimas.

Išmokyti vaikus pagarbaus elgesio komandos draugams ir priešininkams.

Skatinti vaikų individualių savybių formavimąsi.

Pripratinti prie futbolo žaidimo ir varžybų be streso.

Skatinti tik sveiką konkurenciją komandoje.